Silky Shoemaker, artist/performer/organizer/gaybigaygay
phone callmonsterPhoenix ropesropes detailA Man And Her DogAssotto Saintslappy gladbottom's happy dancer 1SLAPPY GLADBOTTOMS YE OLDE WATERING HOLEE "lawn ornaments"SLAPPY GLADBOTTOM'S YE OLDE WATERING HOLEE sign
sculptural